อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ที่ตั้ง : ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์
          เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
          ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร        :    +66(0) 2833 4455
โทรสาร  :    +66(0) 2833 4456
เว็บไซต์  :     http://www.impact.co.th
อีเมล์      :     info@impact.co.th

การเดินทางและแผนที่
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง ซึ่งห่างไกลจากความแออัดของการจราจรในย่านใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของอิมแพ็ค :

  • 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ทางด่วน
  • 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยการใช้ทางด่วน
  • 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง
บริการรถสาธารณะ :
บริเวณชั้น 2 อาคารคอสโม่ บาซาร์ ตั้งแต่เวลา 05.30-22.00 น.

งานแสดงที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี