*ค่าบริการ 50 บาท


หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบคะแนนได้โดย
เข้าสู่ระบบ หรือ กรอกเบอร์โทรศัพท์/หมายเลขสมาชิก

TTM CARD

คือ บัตรที่ใช้เพื่อสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า TTM

เพื่อแลกรับคูปองส่วนลดเงินสด
และ ของกำนัลพิเศษที่คุณ ไม่ควรพลาด!

คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับ

ค่าบริการ

ค่าบัตรการแสดงไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้

สะสมครบ 5,000 คะแนน

สามารถแลก Voucher

ได้ 100 บาท

เพื่อมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตร


นอกจากนี้ คะแนน
ยังสามารถนำไปแลกเป็น

- สินค้าแลกฟรีพิเศษเฉพาะสมาชิก

- กิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิกตลอดปี

ลูกค้าสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. กรอกฟอร์มสมัครสมาชิกโดยตรงได้ ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก
 2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้า เว็บไซต์ได้ทันที
** สินค้าแลกฟรี และโปรโมชั่นพิเศษ จะแตกต่างกันตามช่วงเวลาที่มีรายการโปรโมชั่น**
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมคะแนน

1 สมาชิก TTM CARD เท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน

2 กรุณาแจ้งสิทธิ์การสะสมคะแนนทุกครั้งเพราะระบบจะไม่บันทึกคะแนนสะสมย้อนหลัง

3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกคะแนนในกรณีที่ซื้อบัตรหน้างานแสดง

4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกจำนวนคะแนน วิธีการคิดคะแนน และการสะสมคะแนนของ TTM Card โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5 คะแนนสะสมไม่สามารถนำมารวมกันได้ และไม่สามารถโอน คะแนนไปยังผู้อื่นได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สมาชิก TTM สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การแลกของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก
 2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในเว็บไซต์ หากไม่มีการส่งเอกสารที่ถูกต้อง ตามที่ได้แจ้งไว้ในสมัคร
 3. หลังจากบริษัทฯ ได้รับฟอร์มยืนยันการแลกของรางวัล และเอกสารที่ครบถ้วน บริษัทฯจะคำนวณตัดยอดคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนของรางวัลที่คุณต้องการแลกทันที
 4. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับการแจ้งความประสงค์ในการแลกของรางวัล โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุให้จัดส่ง
 5. กรณีได้รับของรางวัลไม่ถูกต้อง หรือของรางวัลที่ได้รับอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับพนักงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับของรางวัล

การแลกรับของรางวัล

 1. บริษัทฯจะทำการพิจารณาและจัดส่งสินค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ในการแลกของรางวัล
 2. มูลค่าของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือบอกเลิกรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลนี้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล อันเนื่องมาจากของรางวัลหมด โดยบริษัทฯ จะแจ้งกลับและคืนคะแนนให้กับสามาชิก
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทฺธิ์ในการระงับสิทธิ์การแลกของรางวัลของสมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ ในของรางวัลที่ระบุไว้ในเวปไซด์แต่อย่างใด
 7. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มแลกของรางวัล ซึ่งต้องมีรายละเอียดครบถ้วน
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง /ยกเลิกของรางวัลใดๆ ภายหลังที่ได้รับการแจ้งหรือแบบฟอร์ม แลกรับของรางวัล