วิธีตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการซตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์

ขั้นตอนการซตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์

1. เลือก เข้าสู่ระบบ
2. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ **กรอก อีเมล์ / User name (ลูกค้าเก่า) และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือก ประวัติการสั่งซื้อ
4. เลือก Tap ขวา รายการสั่งซื้อ / สั่งจองบัตรโดยสาร
5. ปุ่มเปลี่ยน ภาษาไทย / อังกฤษ 6. สังเกตช่องสถานะ หากรายการสั่งซื้อสมบูรณ์ สถานะจะเปลี่ยนเป็น ขาย หากยังไม่ชำระเงินจะขึ้นเป็น จอง
7. เลือก View เพื่อแสดง / พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน


Update: 20 ต.ค. 2015