วิธีการซื้อตั๋ว

ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารรถทัวร์ บนเว็บไซต์

ขั้นตอนการซื้อตั๋วผ่าน Website

1. เลือก จองตั๋วรถทัวร์
2. ซื้อแบบ ต้นทาง กรุงเทพ ฯ ปลายทาง ต่างจังหวัด ( ซื้อแบบ ต้นทาง ต่างจังหวัด ปลายทาง กรุงเทพฯ ให้ระบุสลับกัน )
3. พิมพ์ จุดที่ต้องการลง ในช่อง จุดลงรถโดยสาร ( หรือ กด ปุ่ม Map เพื่อเลือกจุดลง )
4. เลือก วันเดินทาง ไป
5. เลือก วันเดินทาง กลับ
6. เลือก ค้นแบบละเอียด สามารถระบุจำนวนผู้โดยสาร , ประเภทรถทัวร์ , เวลาเดินทางไป , เวลาเดินทางกลับ
7. กด ค้นหา

8. เลือก เที่ยวไป
9. เลือก เวลาเดินทาง ของ รถเที่ยวไป
10. กด เลือกที่นั่ง

11. เลือก เวลาเดินทาง ของ รถเที่ยวกลับ
12. กด OK

Login เพื่อเข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
** กรอก อีเมล์ / User name ( ลูกค้าเก่า ) และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อรับรหัสผ่าน

13. เลือก เที่ยวไป
14. เลือก จุดขึ้นต้นทาง
15. เลือก ที่นั่ง

16. เลือก เที่ยวกลับ
17. เลือก ที่นั่ง
18. กด ข้อมูลผู้โดยสาร

19. ในกรณีที่มีผู้เดินทางหลายคน สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเพิ่มผู้โดยสารท่านนี้เข้าไปในรายการครอบครัว และเพื่อนของคุณ ( ชื่อที่เพิ่มเข้าในระบบ log in ของผู้ใช้งาน จะบันทึกและสามารถเลือกชื่อผู้เดินทางได้ในการเดินทางครั้งถัดไป สูงสุด 10 รายชื่อ )
20. กด ชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินแบบที่ 1

21. ชำระบัตรเครดิต : ( จะมีค่าทำธุรกรรมออนไลน์ 3 % ของราคาตั๋ว )
22. กด ยืนยันการชำระเงิน เพื่อไปสู่หน้าชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินแบบที่ 2

23. ชำระเงินสด
24. กด ยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำรหัสการจอง 17 หลักไปชำระเงิน ตามจุดให้บริการในรูป

รูปแบบการชำระเงินแบบที่ 3

25. ชำระผ่านมือถือ
     25.1 ชำระผ่าน ช่องทาง PAYPLUS เลือก ชำระเป็น Thaiticketmajor
     25.2 ชำระผ่าน ช่องทาง Airpay ( จะมีค่าทำธุรกรรมออนไลน์ 3 % ของราคาตั๋ว )
26. กด ยืนยันการชำระเงิน เพื่อไปสู่หน้าชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินแบบที่ 4

27. Direct Debit
28. กด ยืนยันการชำระเงิน เพื่อไปสู่หน้าชำระเงิน

รูปแบบการชำระเงินแบบที่ 5

29. จองตั๋ว
30. กด ยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำรหัสการจอง 5 หลักไปชำระเงิน ตามจุดรับชำระเงินในรูป


Update: 08 ส.ค. 2019