ยูโอบี ไลฟ์, เอ็มสเฟียร์

ยูโอบี ไลฟ์, เอ็มสเฟียร์

Floor 6, EmSphere, 622 ถนน สุขุมวิท Klongton, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

งานแสดงที่ ยูโอบี ไลฟ์, เอ็มสเฟียร์