ข่าวมาตรฐาน รถทัวร์

รถปรับอากาศชั้น 2 ม.2

รถปรับอากาศชั้น 2 ม.2

รถปรับอากาศชั้น 2 / ม.2

คุณลักษณะ

  • จำนวนที่นั่ง 44 ที่นั่ง
  • ไม่มีห้องน้ำ
  • เก้าอี้ปรับเอนได้ 125 องศา

การบริการ

  • ไม่มี