ข่าวมาตรฐาน รถทัวร์

รถปรับอากาศชั้น 2 ( รถ 2 ชั้น ) ม.4ค

รถปรับอากาศชั้น 2 ( รถ 2 ชั้น ) ม.4ค

รถปรับอากาศชั้น 2 ( รถ 2 ชั้น ) / ม.4ค

คุณลักษณะ

  • จำนวนที่นั่ง 54 ที่นั่ง
  • ไม่มีห้องน้ำ
  • เก้าอี้ปรับเอนได้ 125 องศา

การบริการ

  • ไม่มี