คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม ปัญหา ที่พบเจอบ่อยๆ สำหรับการเดินทางด้วยรถทัวร์

1 Q : ตั๋วรถโดยสารที่ซื้อจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายสามารถใช้ขึ้นรถเลยได้หรือไม่?

A : ตั๋วรถโดยสารที่ซื้อจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่าย สามารถใช้ขึ้นรถได้เลย
* ยกเว้นรถของบริษัท ศรีสุเทพทัวร์, ศรีสยามเดินรถ และสยามเดินรถ ที่ลูกค้าจะต้องนำบัตรกระดาษของ TTM ไปเปลี่ยนบัตรที่บูธของผู้ประกอบการ ณ สถานีขนส่ง ก่อนขึ้นรถ 1 ชั่วโมง
* จุดสังเกต สามารถดูจากชานชาลาที่ระบุบนหน้าตั๋วเป็นหลักได้ว่า ถ้าต้องเปลี่ยนตั๋ว จะมีข้อความแสดงว่า “รับตั๋วจริงช่อง …..”

2 Q : ตั๋วรถโดยสารที่ซื้อแล้ว สามารถนำมา เปลี่ยน หรือ คืน ได้หรือไม่?

A : กรณีเดินทางในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร คือ การเปลี่ยนกำหนดการเดินทางมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วโดยสารใบละ 20 บาทต่อผู้โดยสารต่อรายการ เฉพาะประเภทรถเดิม เส้นทางเดิม และราคาเท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาตั๋วโดยสารลดลง และต้องติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนตั๋วอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา จุดจำหน่ายทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวีทุกสาขา

(หากมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร ติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-2623939 E-mail : cs@thaiticketmajor.com)

การคืนตั๋วโดยสาร
(ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง)มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสารใบละ 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสารต่อผู้โดยสารต่อรายการ และต้องติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา เท่านั้น

กรณีเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วโดยสาร หรือคืนบัตรโดยสารใบละ 20% จากราคาหน้าตั๋วโดยสารต่อผู้โดยสารต่อรายการ (การเปลี่ยนบัตรโดยสาร กรณีเดินทางระหว่างประเทศ คือ การยกเลิกการเดินทางแบบหัก 20% และทำรายการขายตั๋วโดยสารตามวันและเวลาเดินทางใหม่)และต้องติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยน หรือคืนตั๋วอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา เท่านั้น

ส่วนลด ไป-กลับ 10% สามารถทำการเปลี่ยนตั๋วได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามยกเว้นตั๋วหายส่วนการคืนตั๋วจำเป็นจะต้องคืนตั๋วทั้ง 2 เที่ยว เท่านั้น ไม่สามารถคืนตั๋วเพียงเที่ยวเดียวได้

กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ต้องการเปลี่ยน/คืนตั๋ว
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของผู้ประกอบการนั้นๆ ก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
หรือ ติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-2623939 E-mail : cs@thaiticketmajor.com

บริษัทเดินรถที่สามารถติดต่อเปลี่ยน/คืนตั๋ว ที่จุดให้บริการ TTM 14 สาขา
บริษัท ขนส่ง, บริษัท เชิดชัยทัวร์, บริษัท กิจการทัวร์
ก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

บริษัท ศรีสุเทพทัวร์, บริษัท ศรีสยามเดินรถ, บริษัท สยามเดินรถ
ก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 2 วัน

บริษัทเดินรถที่ลูกค้าต้องติดต่อ เปลี่ยน/คืนตั๋ว กับผู้ประกอบการเท่านั้น
บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ด
ก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

(เนื่องจากต้องเป็นไปตามที่บริษัทเดินรถเป็นผู้กำหนด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้)

Remark : การเปลี่ยนหรือคืนตั๋วโดยสารสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกอบการเดินรถที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

3 Q : ลูกค้า ซื้อ ตั๋วรถโดยสารทางInternetและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถมารับบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่าย ได้หรือไม่?

A : ณ จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา และจุดจำหน่าย

การซื้อ คือ การทำรายการสั่งซื้อบัตรผ่านทางInternet โดยต้องทำการชำระเงินเลย และลูกค้าต้องไปติดต่อรับตั๋วโดยสารที่จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวีทุกสาขา ซึ่งการซื้อสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) ชำระผ่านทาง Bill Payment คือ เมื่อทำรายการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหมายเลขการสั่งซื้อ (Order No.) ไปทำการชำระเงินตามช่องทางที่เลือกไว้ภายใน 5 ชั่วโมง หลังจากทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกรายการที่สั่งซื้อไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากลูกค้ายังคงต้องการที่นั่งจะต้องทำรายการสั่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้ที่นั่งในตำแหน่งเดิมที่เลือกไว้

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ Payment
- CenPay : ชำระเงินได้ที่ แฟมิลี่มาร์ท, ท็อปส์, เซ็นทรัล, โรบินสัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท
- ธนาคารกรุงเทพ : ชำระเงินได้ที่ ตู้ ATM, BBL Counter, Bualuang mBanking
- ธนาคารกสิกร : ชำระเงินได้ที่ ตู้ ATM, K-Cyber Banking, K-Mobile Banking Plus
- mPAY Station : ณ จุดรับชำระเงินทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ M Pay Station
- ShopeePay : ณ จุดรับชำระเงินทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ ShopeePay และ ShopeePay Application
- ไปรษณีย์ไทย : ชำระเงินได้ที่ จุดให้บริการ Pay@Post
- โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ : ทุกสาขาทั่วประเทศ, โลตัสเอ็กซ์เพรส(ชำระด้วยบาร์โค้ด)
- BigC และ Mini BigC : ทุกสาขาทั่วประเทศ(ชำระด้วยบาร์โค้ด)
- BluePay : ชำระผ่าน Application BluePay

Remark : การชำระเงินที่ตู้ ATM ของแต่ละธนาคาร ลูกค้าจะต้องมีบัตร ATMของธนาคารนั้นๆ ถึงจะสามารถทำรายการได้

(2) ชำระผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต คือ ในขณะทำรายการสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ลงในระบบ ซึ่งวิธีนี้จะไม่มีกำหนดเวลาในการชำระเงิน เนื่องจากระบบจะทำการตัดเงินจากหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ที่ลูกค้ากรอกไว้ทันทีเมื่อทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

4 Q : ลูกค้า จอง ตั๋วรถโดยสารทาง Internet/ Call Center สามารถนำรหัสจองมาชำระเงินและรับตั๋วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายได้หรือไม่?

A : ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่าย สามารถรับชำระเงินและออกตั๋ว ให้แก่ลูกค้าที่ทำรายการจองตั๋วรถโดยสารผ่านช่องทาง Internet หรือ CallCenter ได้ โดยสังเกตว่ารหัสจองจะเป็นตัวเลข 5 หลัก

การจอง คือ การทำรายการจองที่นั่งผ่านทางInternet หรือ TTM Call Center ลูกค้าจะต้องนำCodeจองที่ได้รับ ไปทำการชำระเงิน และรับบัตร ได้ที่ โรงภาพยนต์เมเจอร์และอีจีวีทุกสาขา

ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขา, โลตัสทุกสาขา, บิ๊กซีทุกสาขา, ศาลาเฉลิมกรุง, ร้านควิก เซอร์วิส (ตลาดไท) และ จุดจำหน่ายของ TTM 14 สาขา หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกรายการที่จองไว้โดยอัตโนมัติ

5 Q : ลูกค้าทำตั๋วรถโดยสารสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

A : (1) แจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยระบุรายละเอียดของตั๋วใบที่สูญหายลงในใบแจ้งความด้วย ได้แก่ ชื่อเส้นทาง, วัน/เวลาเดินทาง, ประเภทรถ, ที่นั่ง, ราคาและจำนวนบัตร, วันที่ซื้อ และสาขาที่ซื้อหรือระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจำได้
(2) นำใบแจ้งความ + สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อหรือผู้เดินทาง (ชื่อที่ระบุในใบแจ้งความต้องตรงกับชื่อที่แจ้งตอนซื้อตั๋ว) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วไปติดต่อที่จุดให้บริการของ TTM 14 สาขา เท่านั้น
(3) ทาง TTM จะทำการออกตั๋วใบที่สูญหายให้ใหม่

6 Q : กรณีที่ทำการเลือกที่นั่งแล้วระบบเกิด Error ทำให้ไม่สามารถทำรายการต่อไปได้ เมื่อจะกลับ เข้ามาเลือกที่นั่งเดิม แต่พบสัญลักษณ์ ว่าที่นั่งนั้นถูกจองไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร?

A : ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ ระบบจะทำการสำรองข้อมูลการจองที่นั่งไว้เป็นเวลา15 - 30 นาที หากลูกค้า มีความประสงค์ที่จะซื้อที่นั่งเดิม ต้องจนกว่าระบบจะเปลี่ยนสถานะที่นั่งเป็นที่ว่าง แล้วค่อยทำรายการซื้อใหม่ แต่ถ้าลูกค้าต้องการความรวดเร็ว ก็สามารถทำการซื้อที่นั่งอื่นแทนได้เลย

7 Q : หากลูกค้า 1คน ซื้อตั๋วโดยสารหลายใบ สามารถกรอกชื่อผู้เดินทางเพียงคนเดียวได้หรือไม่?

A : การกรอกชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าลงในระบบการขาย ให้กรอกข้อมูลของผู้ที่จะเดินทาง แต่หากลูกค้าซื้อตั๋วหลายใบ ให้กรอกข้อมูลของผู้เดินทางคนใดคนหนึ่งก็ได้ (กรณีที่ลูกค้าไม่ซื้อบริการทัวร์ชัวร์) ถ้าลูกค้าซื้อบริการทัวร์ชัวร์ ต้องกรอกซื้อลูกค้าที่เดินทางจริงทุกที่นั่ง

8 Q : หากใส่ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง จะมีผลอะไรหรือเปล่า?

A : การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง มีความจำเป็นสำหรับลูกค้าอย่างยิ่ง เนื่องจาก…...
- การกรอกชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย ใน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
- การกรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ ในการเดินทางให้ทราบ เช่น เที่ยวรถที่ลูกค้าซื้อมีการยกเลิก, แจ้งเปลี่ยนชานชาลา หรือ แจ้งเปลี่ยนจุดขึ้นรถ (ในช่วงเทศกาลจะมีจุดขึ้นรถหลายจุด) เป็นต้น

9 Q : การให้ส่วนลดในการซื้อตั๋วรถโดยสาร หากลูกค้าไม่มีหลักฐานมาแสดง สามารถให้ส่วนลดได้หรือไม่?

A :การให้ส่วนลดในการซื้อตั๋วรถโดยสาร จำเป็นต้องให้ลูกค้าแสดงหลักฐานต่อหน้าพนักงานตอนที่ทำการซื้อตั๋ว และในวันเดินทางต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อพนักงานก่อนขึ้นรถด้วย หากไม่มีหลักฐานมาแสดง ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินส่วนต่างเพิ่มที่ท่ารถ

10 Q : ซื้อตั๋วรถโดยสารเป็นจำนวนมาก มีส่วนลดหรือไม่?

A : ส่วนลดจะให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ตามที่กรมขนส่งฯ กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ทหาร, ตำรวจ, พระภิกษุ ฯลฯ แต่ในกรณีที่ซื้อตั๋วเป็นจำนวนมากและต้องการได้ราคาพิเศษ แนะนำลูกค้าให้เป็นการเช่าเหมาทั้งคันจะเหมาะสมกว่า

11 Q : TTM มีบริการเช่าเหมารถทั้งคันไปต่างจังหวัดหรือไม่?

A : ในส่วนการจัดหารถและราคาให้บริการเช่าเหมารถนั้น ต้องติดต่อผู้ประกอบการเดินรถโดยตรงเพื่อสะดวก ต่อการนัดสถานที่ขึ้นรถ และบางช่วงอาจจะมีรถให้บริการไม่เพียงพอ (ช่วงเทศกาล)

12 Q : ลูกค้ามาไม่ทันเวลารถออกเดินทางทำอย่างไรให้รถรอก่อนได้ไหม?

A : รถทุกบริษัทจะสามารถรอลูกค้าได้ช้าสุดไม่เกิน 15 นาที นับจากเวลาหน้าตั๋ว, ลูกค้าต้องซื้อตั๋วใหม่ทุกกรณี

13 Q : ลูกค้าซื้อตั๋วรถทัวร์ แต่อยู่ปลายทางที่ ต่างจังหวัด จะไปออกตั๋วที่ไหนได้บ้าง?

A : ลูกค้าสามารถไปติดต่อออกตั๋วที่จุดจำหน่าย โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวีทุกสาขา ถ้าในสถานที่ใกล้เคียง นั้นมีเปิดให้บริการอยู่ คลิกดูจุดจำหน่าย ถ้าไม่มีให้ติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-2623939 หรือ E-mail : cs@thaiticketmajor.com

13 Q : เวลาของรถที่จะมาถึง ณ จุดขึ้นของลูกค้าจะใช้เวลากี่นาที จากจุดต้นทาง?

A : ลูกค้าจะต้องถามกับเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการในจุดขึ้นนั้นๆ เพราะว่าในระบบไม่มีเวลา ณ จุดขึ้น จะมีเฉพาะเวลารถออกจากต้นทาง เท่านั้น

15 Q : กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ E-mail Confirm หรือ รับ E-mail ที่ทำรายการไม่สำเร็จ ลูกค้าต้องทำอย่างไร?

A : ติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-2623939 หรือ E-mail : cs@thaiticketmajor.com

Update : 20/09/2019